The Reformed Presbytery in North America (General Meeting)  
Home
About the Reformed Presbytery in North America (General Meeting)
Terms of Communion of the RPNA (GM)
Subordinate Standards of the RPNA (GM)
RPNA (GM) Membership Information
RPNA (GM) Writings
RPNA (GM) Contact & Location Information
Menu Bottom

en | es | fr | nl | ru | ua

Zes Voorwaarden om aan het Avondmaal deel te mogen nemen

  1. Het erkennen van het Oude en het Nieuwe Testament als het Woord van God en als enigste en onfeilbare regel voor geloof en leven.
  2. Dat de gehele leer van de Westminster geloofsbelijdenis, de Grote en de Kleine catechismus in overeenkomst met en gegrond zijn op de Heilige Schrift.
  3. Dat de Presbyteriaanse Kerk Regering en Vorm van Aanbidding de enigste vorm is die gebaseerd is op goddelijk recht en derhalve onveranderlijk is; dat ze de meest volmaakte vorm is die er tot nu toe bereikt is en vertoond wordt in het Formulier van Regering en de Gids voor Aanbidding die aangenomen is door de Kerk van Schotland gedurende de Tweede Reformatie.
  4. Dat publiekelijk en sociale verbondsluiting een verordening van God is die verplicht is onderhouden te worden door Kerk en Staat onder het Nieuwe Testament; dat het Nationaal Verbond en het Plechtig Verbond en Verdrag voorbeelden zijn van deze goddelijke institutie; en dat deze daden een voortdurende verplichting leggen op de daartoe aangewezen personen; en dat de vernieuwing van deze verbonden in Auchensaugh te Schotland anno 1712 overeenkomstig het woord van God waren.
  5. Een goedkeuring van de getrouwe strijd van de Martelaren van Jezus, vooral in Schotland, tegen Heidendom, Papisme, Bisschoppelijke waardigheid, Kwaadwilligheid en Sektarisme; immorele Overheid; Erastiaanse tolerantie en vervolging die hieruit voortvloeit. Een erkennen van de gerechtiglijke verklaring die in 1761 uitgegeven is door de Gereformeerde Classis van Noord Brittannië met supplementen van de Gereformeerde Presbyteriaanse Kerk; als bevattende een nobel voorbeeld welke gevolgd dient te worden in het strijden voor alle goddelijke waarheden, en in het getuigen tegen alle corruptie belichaamt in zowel Kerken als Overheden.
  6. De leer van God onze Redder vereren door een reine en praktische levenswandel naar al Zijn geboden en verordeningen
   

Site Info / Content Rating